Per december 2022 gelden de volgende tarieven:

Tarief zwemlessen
Zwemles A, B en C. 60 minuten per les. € 16,00 per les, vooraf per maand te voldoen.
Privéles 1:1 voor 30 minuten per les. € 31,50 vooraf te voldoen.
Zwemvaardigheid per les. € 10,00 per les, vooraf per maand te voldoen.
Proef en afzwemmen A, B of C diploma € 35,00 vooraf te voldoen.
Zwemvaardigheid afzwemmen € 22,50 vooraf te voldoen.
Inschrijving éénmalig. € 17,50 vooraf te voldoen.
Beoordelingsles €7,50 vooraf te voldoen.
Recreatief vrij-zwemmen 18+
Vrij-zwemmen, los € 4,75
Vrij-zwemmen met 10 badenkaart € 42,50
Aquasport / Aquafit 50+
Proefles € 5,00
Losse les € 8,50 Per les
10 Badenkaart €75,00

Inschrijfgeld:

Het inschrijfgeld wordt per factuur in rekening gebracht.


Abonnementsgelden: 
Het is alleen mogelijk om uw abonnementsgeld (lesgeld) per factuur te voldoen. De lesgelden worden per maand berekend en worden voorafgaand aan de nieuwe maand van u verwacht. Bij het incidenteel missen van een zwemles bieden wij de service een inhaalles te reserveren. Let wel, deze inhaalles heeft geen geldelijke waarde en kan dus ook niet als lesgeld betaling worden ingezet.

Diploma Zwemmen
De betaling voor afzwemmen vindt afzonderlijk plaats en zijn dus niet bij het abonnementsgeld inbegrepen. 

Bij het niet nakomen van uw verplichtingen doordat u niet op tijd de lesgelden heeft voldaan, zullen wij contact met u opnemen. Indien de verplichting niet binnen 5 dagen wordt betaald, wordt er een herinnering toegestuurd. Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht.

Restitutie van lesgelden (inhaaltegoed)op geen enkele manier kan lesgeld worden verrekend en teruggestort.

Dit geldt ook voor het opgebouwde inhaaltegoed wat ontstaat door het afmelden van lessen. U dient dit tegoed tijdig in te plannen als inhaalles.